Ckakra healing

Wat doet dit proces?

Chakra healing en energie
Alles is energie. Van een grasspriet tot het universum. Om te kunnen interacteren met energie zijn er in het lichaam van een mens en dier energiepunten aanwezig die chakra’s worden genoemd. Van die honderden energiepunten zijn er zeven die de belangrijkste, en bekendste, rol spelen in je energiehuishouding.

Chakra healing
Deze vindt je in je energielichaam, je aura en zijn gestationeerd over de lengte van je ruggengraat. Zowel je chakra als je aura hebben bepaalde kleuren. Als alle zeven chakra’s allemaal in verbinding staan en in balans zijn met elkaar, ben je gezond in je lichaam, je geest, je mentale, energetische en spirituele zijn.

Chakra healing voor algehele gezondheid

Om deze balans te waarborgen is het belangrijk dat je je bewust bent van je chakra’s en hoe ze werken. Chakra’s nemen energie op en geven energie af via de meridianen die door een lichaam stromen. Je kunt je je chakra’s daarom voorstellen als benzinestations langs een snelweg waar je energie in plaats van benzine kunt tanken. Net als bij benzinestations, moet die energie ook weer worden aangevuld anders raken ze uit de running. Als je hier zorg voor draagt en ze goed functioneren, kun je evenwichtig leven. Maar wanneer dit niet gebeurt, kan een chakra dicht gaan zitten, blokkeren of juist overactief worden. Dit kan leiden tot psychische en fysieke klachten. Dan kan chakra healing heel welkom zijn en de klachten reduceren of zelfs wegnemen. Chakra’s hebben dus een grote invloed op het evenwicht.